Wat is nu de vaccinatiestrategie?

 Het kabinet heeft het advies van de Gezondheidsraad om kwetsbare ouderen voorrang te geven bij de start van de inentingscampagne tegen corona niet gevolgd. De beschikbaarheid van vaccins, de logistiek rond vaccins én door corona geveld personeel in de acute zorg waren aanleiding om het vaccinatieschema aan te passen. KBO-PCOB heeft op zich begrip voor deze wijziging, maar benadrukt dat kwetsbare (oudere) mensen die het hardst een vaccin nodig hebben niet uit het oog moeten worden verloren. Wij willen u graag inzicht geven in de coronavaccinatie strategie en de voorgenomen stappen.