Volmacht

VOLMACHT

Met dit formulier geef ik, lid van Seniorenvereniging Teylingen (en bij deze volmachtgever)

Naam: ………………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………

Postcode+Woonplaats: ……………………………………………………………………

een volmacht aan medelid van Seniorenvereniging Teylingen (en bij deze gevolmachtigde)

Naam: ………………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………

Postcode+Woonplaats: ……………………………………………………………………

om voor en namens mij de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2020 bij te wonen en te stemmen.

O Dit is een algemene volmacht. De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht voor mij stemmen.

O Dit is een doelvolmacht. De gevolmachtigde stemt voor mij over de volgende agendapunten:

  • Vaststelling secretarieel jaarverslag 2019               
  • Vaststelling financieel jaarverslag 2019
  • Goedkeuring begroting 2020
  • Vaststelling contributie 2021           

Vul de volmacht in, zet uw handtekening eronder en geef hem mee aan de gevolmachtigde. Die levert hem aan het begin van de vergadering in bij de secretaris.

Het is ook mogelijk de volmacht te sturen naar :

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen

Kagerdreef 186

2172 HR Sassenheim

of per email naar:

secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl.

Doe dat uiterlijk 24 uur vóór de vergadering.         

De gevolmachtigde weet wat mijn mening is en zal mijn stem in overeenstemming daarmee uitbrengen.

Handtekening volmachtgever: