Klaverjassen en bridgen

Klaverjassen en bridgen

Klaverjassen/Bridgen Sassenheim

Het is weer zover op 1 september 2022 starten we weer met klaverjassen en bridgen. Eenieder is welkom.
Er wordt niet gekaart gedurende de maanden juni, juli en augustus en wanneer de donderdag op een feestdag valt.

Er is plaats voor nieuwe leden. U hoeft geen topkaarter te zijn om deel te nemen, de gezelligheid staat voorop. Dus kom gewoon een keer langs om te kijken.

Heeft u interesse voor klaverjassen neem dan contact op met Jos Jonkman, tel. 0252-21616.

Invallers gevraagd

Regelmatig zijn we op zoek naar invallers die bij vakantie of ziekte als klaverjasser of bridger kan invallen. Zou u het prettig vinden om af en toe in te vallen neem dan contact op met bovengenoemde personen zodat ze u op de vervangingslijst kunnen plaatsen.

Wanneer:        alle donderdagen van 13.30 uur tot ±17.00 uur
Locatie:           zaal 5/6 van ‘t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, Sassenheim
Kosten:           inleg bridgen €2, –, inleg klaverjassen €2, –  (bij binnenkomst te betalen).

Klaverjassen Voorhout

Het hele jaar door, dus ook in de zomermaanden wordt op de dinsdagmiddagen geklaverjast, tenzij andere activiteiten zijn aangegeven in de nieuwsbrief.

Tijd:                 van 14.00 uur tot ±17.00 uur. Zaal open om 13.30 uur. Als u wilt mee kaarten dient u 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
Plaats:             De Verdieping
Kosten:           per middag €2,00. Consumpties à €1,00 voor eigen rekening
Coördinatie:   Evert Hegnauer, Jan Bol en Cees Floor

Klaverjassen Warmond

Van september t/m april wordt op alle donderdagmiddagen geklaverjast.

Plaats:             het Trefpunt, Herenweg 80
Tijd:                 van 13.30 uur tot 16.30 uur
Kosten:           per middag €4,00 inclusief koffie of thee

Regionaal klaverjassen

Dit jaar wordt het regionaal klaverjassen (voorheen Vierkamp) geheel georganiseerd door de seniorenafdelingen van De Zilk en Noordwijkerhout. Onderstaand een overzicht van de data voor het komende seizoen.

25 september 2020 in Noordwijkerhout
Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1
Coördinator Cock Edelaar, tel. 0252-374295
24 november 2020 in De Zilk
De Duinpan, Sportlaan 34
Coördinator Sonja Verloop, tel. 06-18716025
22 januari 2021 in Noordwijkerhout
Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1
Coördinator Cock Edelaar, tel. 0252-374295
26 maart 2021 in De Zilk
De Duinpan, Sportlaan 34
Coördinator Sonja Verloop, tel.06-18716025
21 mei 2021: afsluiting in Noordwijkerhout

Deelnemers uit Sassenheim en Voorhout die mee willen kaarten kunnen zich opgeven bij de aangegeven coördinator.

Als u zich hebt opgegeven en blijkt dat u op één van deze dagen niet kunt dan dient zich uiterlijk 1 week voor de vermelde datum bij Sonja Verloop af te melden. Er wordt niet meer gekaart voor een wisselbeker, maar per dag zijn er een aantal prijzen beschikbaar. Aan het eind van het seizoen is er een wisselbeker beschikbaar voor degene met het hoogste aantal punten.

Aanvang :       9.45 uur
Kosten:           €15 per bijeenkomst (incl. lunch, 2 x koffie en 2 x consumpties).