Denkgroep Warmond filosofie

Denkgroep Warmond filosofie


8 november 2022

Denkgroep Warmond

Aan de hand van filosofisch gedachtengoed en al filosoferend willen we denkbeelden onderzoeken die te maken hebben met

 

VERANTWOORDELIJKHEID.

 

Wat vragen die bij me opkomen: Zijn we wel verantwoordelijk? Of heb je daar een vrije wil voor nodig? Hebben we een vrije wil? Als je verantwoordelijk bent, voor wie dan wel? Voor iedereen? Of is dat wel erg veel? Voor wie niet? En waarom is dat dan zo? Wellicht dat gaande het gesprek nog legio andere vragen naar boven komen. Ieder gesprek ontwikkelt een eigen dynamiek. We doen dit onderzoek al filosoferend en aan de hand van de filosofische traditie. Het verschil?

Filosoferen is het op autonome wijze over je eigen denken nadenken. Je moet bereid zijn na te denken over vragen als: “Wat bedoel ik eigenlijk? Wat voor argumenten heb ik daarvoor? Begrijp ik wat de ander bedoelt?”. Wat je ontwikkelt is vooral de vaardigheid van luisteren, zowel naar anderen als naar jezelf. Filosoferen is een werkwoord. Je moet het doen om er beter in te worden.

Filosofie is een hoeveelheid kennis over het filosoferen door anderen. Wat is er al eerder als antwoord op diverse vragen geformuleerd? Wat kunnen we daar nu nog mee? Welke deelgebieden zijn er? Wat zijn daar de belangrijkste onderwerpen? Hoewel de filosofische canon op dit moment onder druk staat, is het toch goed je eigen denken te spiegelen aan of te starten met dat van de “grote denkers”.

De focus zal tijdens het gesprek liggen op het filosoferen. We onderzoeken ons eigen denken. Waar nodig kijken we naar de filosofische traditie.

Wouter Belier (www.filosofiepraktijkleiden.nl)

 

De activiteitengroep hoopt, door met deze denkgroep te starten, dat we leden aanspreken die anders niet deelnemen aan onze activiteiten.

Ook hopen we, na deze inleidende middag, dat er leden zijn die meer willen.

We hebben de mogelijkheid hierna 4 middagen te organiseren voor maximaal 10 personen per groep, die onder leiding van Wouter Belier verder discussiëren over filosofie.

De inleidende middag is gratis, voor de daaropvolgende middagen  wordt er een bijdrage gevraagd.

 

  Denkgroep filosofie
datum Dinsdag 08 november 2022
Tijd 14.00 – 16.00 uur (zaal open 13.30 uur)
Plaats Het Trefpunt
Kosten gratis
Aanmelden Ja, tot uiterlijk, 31-10-20222, 18.00 uur

bij Corri van Wetten via mail:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl

mobiel: 06 52247717 of via WhatsApp.

 

Tot op heden 23-10-2022, 23.00 uur, hebben 5 personen zich aangemeld. Dat is te weinig.

U kunt zich nog aanmelden tot 31-10-2022, 18.00 uur

Zijn er op die datum  geen aanmeldingen meer ontvangen dan wordt de middag, tot onze grote spijt, geannuleerd in overleg met Wouter Belier

 

 

 

Trefpunt
Herenweg 80
Warmond,

Volledige kalender bekijken