Ouderenadviseurs

Als een ingezetene van Teylingen een beroep wilt doen op zorg en/of ondersteuning van de gemeente op basis van de WMO, wordt er eerst een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ gevoerd met een consultant van de gemeente om te inventariseren wat hij/zij zelf nog kan, wat mantelzorgers kunnen bieden en in laatste instantie wat de gemeente kan aanbieden.

Onze ouderenadviseurs zijn vrijwilligers (onafhankelijk) die na een training aangesteld zijn door en werken onder verantwoordelijkheid van de Seniorenvereniging Teylingen. Zij werken nauw samen met Welzijn Teylingen.

Het kan zijn dat u op een gegeven moment voor maatschappelijke of sociale vragen of problemen komt te staan en dat u niet weet hoe daarop te reageren. Bij de ouderenadviseur kunt u op het gebied van wonen/welzijn/zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving terecht met vragen als:

  • Hoe kom ik in aanmerking voor woningaanpassing?
  • Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?
  • Heb ik recht op huurtoeslag en/of zorgtoeslag?
  • Voor welke hulpmiddelen kan ik bij de gemeente terecht voor een bijdrage?
  • Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen?
  • Wie helpt me met het invullen van formulieren?
  • Mijn administratie is een puinhoop, wie kan me daarbij helpen?
  • Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis?
  • Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente?
  • Ik ben mantelzorger, maar ik trek het niet meer. Wie ondersteunt me?

Denkt u op één van deze genoemde zaken een beroep te kunnen doen, maar wilt u een eerste advies? Doe dan gerust een beroep op onze ouderenadviseurs. Door samen naar de mogelijkheden te kijken, gaat u goed geïnformeerd het gesprek aan met de Wmo of de ISD Bollenstreek (Intergemeentelijke Sociale Dienst), die de aanvraag moet beoordelen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande ouderenadviseurs bij Seniorenvereniging Teylingen.

Onze ouderenadviseurs zijn:

NaamAfdelingTelefoon
Henny Langenberg
Coördinator ouderenadviseurs
Warmond06-15094407
Henk BrouwerSassenheim0252-231087
Huub CloostermanVoorhout0252-221272
Bert van den NouwlandSassenheim0252-864572