Handige links

Onderstaand vindt u aantal interessante weblinks van de meest uiteenlopende onderwerpen welke zijn gerelateerd aan welzijn/zorg, zorgverzekeringen, (computer)ondersteuning, nieuwsberichten, vervoer en kerken. Door op het logo te klikken wordt de link geactiveerd.

Welzijn / zorg

ActiVite biedt in de regio een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, wij sluiten hierop aan. Er wordt geboden verpleeghuiszorg, palliatief (terminale) zorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, ontmoetingscentra Dementie, dagverzorging, gemaksdiensten aan huis en cursussen.

Adamas Inloophuis

Het Adamas Inloophuis biedt mensen met kanker en de mensen (jong en oud) om hen heen ondersteuning in de vorm van psycho-oncologische begeleiding, lotgenotencontact, creatieve therapieën en informatievoorziening.

De huisartsenpost Duin- en Bollenstreek is het eerste aanspreek-punt voor spoedeisende hulp in de avond/nacht en in het weekend.
tel. 0252 – 240 212 voor spoed

welzijn teylingen

Welzijn Teylingen is een welzijnsorganisatie en is er voor alle inwoners van Teylingen. Het doel is het welzijn binnen Teylingen te bevorderen door het geven van informatie, advies en praktische ondersteuning. Samen met u willen wij actief werken aan een levendige buurt.

Marente

Marente: biedt professionele zorgverlening van thuiszorg tot verpleeghuiszorg en van revalidatie tot ondersteuning bij dementie. Marente is gastvrij en ondersteunt haar cliënten en mantelzorgers door de inzet van betrokken vrijwilligers en zorgprofessionals.

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om senioren, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit. Iedere gemeente legt andere accenten.

Zorgbelang

Zorgbelang Zuid-Holland is gericht op het verbeteren van zorg en hulp vanuit het perspectief van de cliënt. Wij werken met en voor patiënten, cliënten en burgers die afhankelijk zijn van zorg en hulp, in opdracht van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de brede gezondheidszorg .

Welkom bij Voor ieder 1

De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociale teams en de jeugd- en gezinsteams zijn vanaf 1 maart 2021 samengegaan in de stichting Voor ieder 1. Door de krachten te bundelen ontstaat er één organisatie voor alle inwoners uit Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk die zorg, ondersteuning of advies nodig hebben. Natuurlijk met in elk(e) dorp(skern) een locatie. Zodat er altijd een in de buurt is. Voor ieder 1 heeft straks in totaal zes locaties. Of je nu jong bent of al wat ouder, je kunt bij ons terecht. Hiervoor heb je geen verwijzing nodig en de hulp is gratis.

Zorgverzekeringen

Zorg en Zekerheid

Alles over zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid waar leden kunnen profiteren van korting op de premie van de zorgverzekering.

Zilveren Kruis

Alles over zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea waar leden kunnen profiteren van korting op de premie van de zorgverzekering.

(Computer) Ondersteuning

U kunt hier een selectie vinden van handige en veilige apps die u in het dagelijks leven kunnen ondersteunen. Ook geven we aanvullende informatie, tips en inspiratie.

Humanitas

Humanitas Thuisadministratie helpt mensen hun financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als u door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt u weer op weg!

Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket helpt iedereen die een juridische vraag heeft. Vaak krijgt u meteen antwoord. Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat uw probleem wat ingewikkelder is? Dan verwijst men u door naar de juiste instantie.

Regelhulp

Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. U kunt online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie.

Seniorweb

Seniorweb is een landelijke organisatie ter bevordering van het computer- en internetgebruik bij senioren. Regelmatig worden er cursussen georganiseerd in de gemeente Teylingen.

Steffie

Steffie: op deze website wordt op eenvoudige manier uitgelegd hoe het internet, surfen, zoeken en e-mailen werkt en laat men zien hoe de NS-betaalautomaat, een bankpas en een chipknip werkt.

50Plusnet

Doel van 50plusnet is senioren in de gelegenheid stellen hun sociale netwerk uit te breiden. Op 50plusnet ontmoet u leeftijdgenoten met wie u kunt mailen en chatten, om eventueel daarna samen of in clubverband activiteiten te ondernemen.

Seniorenplein Nederland

Seniorenplein Nederland: een website voor de nieuwsgierige 50-plusser. De beste, handigste en gezelligste websites voor u bij elkaar gezocht en op een eenvoudige manier toegankelijk gemaakt.

Gemeente Teylingen

Gemeente Teylingen: Gemeentelijk nieuws, producten en diensten, wijkinfo en bouwplannen en -projecten.

Wikipedia

Wikipedia is een (gratis) internet encyclopedie. De artikelen in deze encyclopedie behoren een neutraal standpunt in te nemen. Wikipedia is in principe door iedereen die te goeder trouw is, te bewerken.

Nieuwsberichten

Alles over de geldmaat. In heel Nederland gaan de pinautomaten van alle verschillende banken er hetzelfde uitzien.

De Teyding

De Teyding: Berichten uit Teylingen

InTeylingen

InTeylingen: Alles in, uit en over Teylingen

Alles zelf

Alleszelf.nl is een platform dat ouderen elke week helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen – tot op de hoogste leeftijd.

De Zonnebloem

De Zonnebloem zet zich in voor mensen die door een fysieke beperking maar moeilijk de deur uit komen en graag in contact komen met anderen. Door het organiseren van huisbezoek en activiteiten brengen de vrijwilligers de buitenwereld weer bij de mensen binnen.

Vervoer

ANWB AutoMaatje

ANWB AutoMaatje: Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? U kunt  onze vrijwilligers (Maatjes) ook inschakelen om gezellig samen met u leuke dingen te ondernemen zoals een bezoek aan een museum, de markt enz. Het samen met iemand op stap gaan maakt het verschil tussen AutoMaatje en  de Regiotaxi of Valys. Om van deze dienst gebruik te maken kunt u een gratis lidmaatschap op Welzijn Thuis aanvragen.

Regiotaxi Holland Rijnland

De Regiotaxi haalt u op en brengt u naar de bestemming waar u moet zijn. Onderweg kunnen ook andere passagiers instappen en naar hun bestemming gebracht worden. Hierdoor liggen de tarieven lager dan bij gewone taxi’s.

Valys

Valys is de reisservice voor iedereen die minder mobiel is of een handicap heeft. De taxi’s van Valys brengen u overal in Nederland waar u met ov- of regiotaxi niet kunt komen.

ov9292

Openbaar Vervoer: Op deze website vindt u informatie over de vertrek- en aankomsttijden van het openbaar vervoer. Ook kunt U hier gemakkelijk uw reisroute van deur tot deur uitstippelen.

OV Chipkaart

OV-chipkaart: op deze website vindt u alle informatie over de OV-chipkaart. Zie de video en instructiefolder over opladen chipkaart ( video,  automaat type 1automaat type 2).
De OV-chipkaart kan via de webwinkel en bij verschillende servicepunten in Nederland worden opgeladen. In de gemeente Teylingen bij Albert Heijn en Primera.

Kerken

Parochie Sint Maarten

De R.K. Parochie Sint Maarten bestaande uit de parochiekernen St. Jeroen en Maria ter Zee (Noordwijk), St. Jozef en St. Victor (Noordwijkerhout), St. Pancratius (Sassenheim), St. Matthias (Warmond) en St. Bartholomeus (Voorhout).

De Protestantse Gemeente Sassenheim (PGS) bestaande uit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Sassenheim.

Havenkerk Sassenheim

Chr. Ger. Havenkerk Sassenheim, Bijweglaan 4
2171 GS Sassenheim.

Protestantse Gemeente Warmond

Protestantse Gemeente Warmond.

Protestantse Gemeente Voorhout

Protestantse Gemeente Voorhout.