KBO-PCOB/nu

Coalitieakkoord; wat betekent het voor senioren?
 Na negen maanden onderhandelen ligt er een coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In het 50 pagina’s tellende regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ worden de hoofdlijnen voor het nieuwe beleid geformuleerd. Wat betekenen die uitgangspunten voor senioren? En hoe gaan we het seniorenbelang behartigen?
Vanuit KBO-PCOB  gaan we de volgende acties ondernemen:
We willen met  leden in gesprek over het akkoord. Wat vinden zij ervan? Waar moeten we aandacht aan besteden? Hiervoor gaan we het land in! In januari kondigen we aan hoe we dat gaan doen. We gaan zorgen dat leden bij de uitwerking betrokken wordenWe werken samen met andere organisaties als dat ervoor zorgt dat we gezamenlijk een grotere vuist kunnen makenWe gaan in gesprek met de politiek
lees hier verder