Informatiebijeenkomst over wonen en beeldzorg

Informatiebijeenkomst over Wonen en Beeldzorg
Vrijwel iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar is uw woning wel
geschikt om er oud in te worden? En wanneer dat niet zo blijkt te zijn, wat dan?
Over dit onderwerp organiseert afd. Sassenheim van Seniorenvereniging Teylingen in samenwerking met Stek en Marente voor alle senioren in de gemeente Teylingen een informatiebijeenkomst op dinsdag 12 september 2023 om 14.00 uur in ’t Onderdak, zaal 5+6, J.P. Gouverneurlaan
40.
Allerlei aandachtspunten passeren de revue:

 • Wat is het woningbestand in Teylingen?
 • Zijn er voor senioren aantrekkelijke bouwprojecten in gang gezet?
 • Hoe verloopt het woonruimte-verdeelsysteem in Teylingen? Is daar een inschrijftijd van belang?
 • Hoe betaalbaar zijn appartementen of kleinere woningen voor
  senioren?
 • Stek kent een doorstroomadviseur die ruimte zoekt in de sociale huurmarkt. Wat kunnen we
  daarvan verwachten?
 • Verzorgt Stek als woningbouwcorporatie ook gewenste aanpassingen? Hoe?
  Vervolgens wordt de beeldzorg van Marente besproken. Dit is zorg op afstand. Beeldzorg is een
  niet meer weg te denken onderdeel van Marente Thuiszorg. Een centraal werkend beeldzorgteam
  voert via een tablet videogesprekken met cliënten. Deze vorm van zorg wordt, net als door de
  wijkteams, geleverd door verpleegkundigen en verzorgenden.
  Beeldzorg kan gegeven worden mèt of zonder inzet van een wijkteam. De cliënt behoudt met
  beeldzorg meer zelfstandigheid en meer regie over de eigen dag. Met een klein duwtje in de rug.
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij medicatie inname of ondersteuning bij dreigend sociaal
  isolement. Beeldzorg kan precies voldoende zijn om met een vertrouwd gevoel thuis te blijven
  wonen.
  Deze informatiebijeenkomst is voor zowel leden als niet-leden in de gemeente Teylingen waarbij
  de entree en de koffie gratis is.

  Aanmelden: om een beeld te krijgen hoeveel mensen wij kunnen verwachten vragen wij u zich
  per mail aan te melden vóór 4 september 2023 bij het mailadres:
  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en
  13.00 uur)