KBO-PCOB Magazine

Nadat de samenwerking tussen de UNIE KBO en de PCOB tot stand is gekomen en er een gezamenlijk kantoor in Nieuwegein is gekomen is er nu ook een gezamenlijk magazine.

De verschijningsdata kunt u hier vinden.

Gelijktijdig met de bezorging van het KBO-PCOB magazine vindt de bezorging van de nieuwsbrieven plaats.