Corona

Beste leden van afd. Sassenheim,

Vanwege het coronavirus zijn er weer maatregelen genomen om verdere verspreiding hiervan tegen te gaan. Het zijn uitdagende omstandigheden voor iedereen.
Binnen Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim, houden we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en treffen we waar nodig uiteraard maatregelen. Als vertrekpunt hanteren wij de richtlijnen van de overheid, maar in ons achterhoofd ook het feit dat een groot deel van onze leden bestaat uit 70-plussers. Dat betekent dat we extra voorzichtig moeten zijn.
Hoewel in de komende nieuwsbrief de activiteiten nog in de agenda staan vermeld hebben we door toename van het aantal besmettingen vandaag, 22 november 2021, toch besloten om de activiteiten voor wat betreft quilt-bee, de bingo, het kaarten en de leesclub, de komende 14 DAGEN stil te leggen.

Op maandag 6 december a.s. hoopt de activiteitencommissie dat alle activiteiten weer verantwoord opgestart kunnen worden.

Vriendelijke groet,
Namens Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim
Netty Havenaar
secretaris / ledenadministrateur
tel. 06 – 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 -13.00 uur)