Wijzigingen doorgeven

Contact

Wijzigingen die nuttig zijn voor de ledenadministratie zoals een overlijden, een adreswijziging binnen of buiten Teylingen, een nieuw e-mailadres of een opzegging van het lidmaatschap moeten voor 1 december van het lopende jaar worden doorgegeven.

Telefoon

Tel. 06-1818 4053 (ma t/m vr van 11.00-13.00) (Netty Havenaar)

Per brief

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen
Kagerdreef 186
2172 HR  Sassenheim

Via e-mail

secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl