Commissie contactpersonen Sassenheim

Afdeling Sassenheim is opgedeeld in rayons en hierin zijn contactpersonen actief die voor de afdeling het hart van de organisatie vormen. Zij bezorgen maandelijks onze Nieuwsbrief en het ledenmagazine KBO-PCOB, op verjaardagen een felicitatiekaart, bij kroonjarigen en bij huwelijksjubilea een plant of bloemen. Tijdens ziekte van onze leden, voor zover bij ons bekend, brengen zij een bezoekje of bezorgen een kaartje. Daarnaast bezoeken de contactpersonen leden binnen hun rayon bij bijzondere gebeurtenissen.

Er vindt twee maal per jaar overleg plaats om de contactpersonen te informeren over de vereniging en na te gaan hoe het bezorgen van de nieuwsbrieven verloopt.

Heeft u geen KBO/PCOB Magazine en geen nieuwsbrief ontvangen neem dan contact op met Jos Jonkman, coördinator bezorgers, tel. 06-12101978.

Mw. Anja Smits
Rayon 01
van Alkemadelaan 65
2171 KL Sassenheim
06-22770073
Dhr. Pim Bloemsma
Rayon 02
Hofstraweg 226
2171 NT Sassenheim
0252-865951
Mw. Rini de Kleijn
Rayon 03
Baartmanstraat 46
2171 DC Sassenheim
0252-214595
Mw. Marianne van Ankum
Rayon 04
Frankenhorst 25b
2171 VD Sassenheim
0252-860341
06-24537792
Dhr. Jos Jonkman
Rayon 05 en 14
Kwekerweg 64
2171 DZ Sassenheim
06-12101978
Mw. Wil Langeveld-van Haaster
Rayon 06
Hoofdstraat 104
2172 AC Sassenheim
0252-219155
Dhr. Gerard van der Horst
Rayon 07
Kagerweide 13
2172 HT Sassenheim
06-36356701
Mw. C.W.M. Floor-van den Berg
Rayon 08
Geestburg 37
2171 DL Sassenheim
0252-213806
Mw. Adrie Molenaar
Rayon 09
Albert Plesmanlaan 7
2171 RE Sassenheim
0252-215751
Mw. Joke Reijngoud
Rayon 10 en 17
Rusthofflaan 18
2171 EW Sassenheim
0252-212818
Mw. Ans Roelevink-v.d. Geest
Rayon 11
Gildehof 17
2171 CA Sassenheim
0252-231636
Dhr. G.J. van Vliet
Rayon 12
Rembrandtlaan 35
2172 DC Sassenheim
0252-213397
Mw. Ria van den Berg
Rayon 13
Vrouwenpolderstraat 28
2172 SE Sassenheim
0252-213699
Mw. Ans Jansen
Rayon 15
Jupiterstraat 2
2172 CM Sassenheim
0252-215486
Mw. Gonnie Mesman
Rayon 16
Kagerweide 13
2172 HT Sassenheim
0252-214759
Mw. Corrie van der Lans-Nulkes
Rayon 18
Tulpenstraat 26
2172 TK Sassenheim
0252-218006
Mw. Ineke de Vries
Rayon 19
Beatrixstraat 21
2171 XE Sassenheim
0252-211741
Mw. Adrie van Loon
Rayon 20
Vrouwenpolderstraat 25
2171 JB Sassenheim
06-11153222
Mw. Netty Havenaar-Datema
Rayon 21
Kagerdreef 186
2172 HR Sassenheim
06-18184053
Mw. Diny van der Vlugt-Diemel
Rayon 22
Jonkvrouwlaan 8
2171 TL Sassenheim
0252-214933