Commissie contactpersonen Sassenheim

Afdeling Sassenheim is opgedeeld in rayons en hierin zijn contactpersonen actief die voor de afdeling het hart van de organisatie vormen. Zij bezorgen maandelijks onze Nieuwsbrief en het ledenmagazine KBO-PCOB, op verjaardagen een felicitatiekaart, bij kroonjarigen en bij huwelijksjubilea een plant of bloemen. Tijdens ziekte van onze leden, voor zover bij ons bekend, brengen zij een bezoekje of bezorgen een kaartje. Daarnaast bezoeken de contactpersonen leden binnen hun rayon bij bijzondere gebeurtenissen.

Er vindt twee maal per jaar overleg plaats om de contactpersonen te informeren over de vereniging en na te gaan hoe het bezorgen van de nieuwsbrieven verloopt.

Heeft u geen KBO/PCOB Magazine en geen nieuwsbrief ontvangen neem dan contact op met Jos Jonkman, coördinator bezorgers, tel. 06-12101978.

Mw. Anja Smits
Rayon 01
van Alkemadelaan 65
2171 KL Sassenheim
06-22770073
Dhr. Pim Bloemsma
Rayon 02
Hofstraweg 226
2171 NT Sassenheim
0252-865951
Mw. Rini de Kleijn
Rayon 03
Baartmanstraat 46
2171 DC Sassenheim
0252-214595
Mw. Marianne van Ankum
Rayon 04
Frankenhorst 25b
2171 VD
Sassenheim
0252-860341
06-24537792
Dhr. Jos Jonkman
Rayon 05 en 14
Kwekerweg 64
2171 DZ Sassenheim
06-12101978
Mw. Anneke van der Zwart
Rayon 06
Meidoornlaan 21
2172 AC Sassenheim
0252-213253
Dhr. Gerard van der Horst
Rayon 07
Kagerweide 13
2172 HT Sassenheim
06-36356701
Mw. Anke Ruijgrok
Rayon 08
Platanenlaan 139
2172 BK Sassenheim
0252-214105
Mw. Adrie Molenaar
Rayon 09
Albert Plesmanlaan 7
2171 RE Sassenheim
0252-215751
Mw. Joke Reijngoud
Rayon 10 en 17
Rusthofflaan 18
2171 EW Sassenheim
0252-212818
Mw. Greet Honders
Rayon 11
Gildehof 47
2171 CA Sassenheim
0252-213383
Mw. Jeanne van Leur
Rayon 12
Zuiderstraat 18
2171 AD Sassenheim
0252-213735
Mw. Ria van den Berg
Rayon 13
Vrouwenpolderstraat 28
2172 SE Sassenheim
0252-213699
Mw. Ans Jansen
Rayon 15
Jupiterstraat 2
2172 CM Sassenheim
0252-215486
Mw. Gonnie Mesman
Rayon 16
Kagerweide 13
2172 HT Sassenheim
0252-214759
Mw. Corrie van der Lans
Rayon 18
Tulpenstraat 26
2172 TK Sassenheim
0252-218006
Mw. Riet Datema
Rayon 19
Tilbury 130
2171 NE Sassenheim
0252-212038
Mw. Joke van der Zwet
Rayon 20
Parkstaete 27
2171 JB Sassenheim
0252-216431
06-11153222
Mw. Nettie Steijn
Rayon 22
Frankenhorst 4
2171 VE Sassenheim
0252-215681