AVG / Privacystatement

EU AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ook Seniorenverenging Teylingen krijgt met deze nieuwe regelgeving te maken. Op deze pagina informeren wij u over hoe wij als Seniorenvereniging Teylingen omgaan met uw privacy en persoonsgegevens.

Seniorenvereniging Teylingen werkt aan AVG-bestendigheid

Het beschermen van persoonsgegevens en meer algemeen de privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Ook een vereniging als Seniorenvereniging Teylingen moet daar alert op zijn.

Vanzelfsprekend gaat Seniorenvereniging Teylingen ook nu al zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij zien de AVG als een prikkel om onze werkwijze kritisch onder de loep te nemen: voldoen we aan alle eisen? Zijn de persoonsgegevens die we van onze leden hebben goed beschermd? Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen die verenigingen als de onze daarbij helpen. We zijn achter de schermen al volop bezig om Seniorenvereniging Teylingen AVG-bestendig te maken.

Klik voor nadere informatie op Privacystatement-Seniorenvereniging Teylingen