Belangenbehartiging

Een van de kerntaken

Belangenbehartiging is een van de kerntaken van Seniorenvereniging Teylingen en vindt plaats op de terreinen: wonen/welzijn/zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. Door onze invloed aan te wenden proberen we te komen tot een seniorvriendelijk gemeentelijk beleid. In dit kader heeft het bestuur zitting in:

 • Adviesplatform Sociaal Domein Teylingen en Jeugd.
  Het Adviesplatform kan het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over beleidsonderwerpen die van invloed zijn op de positie van inwoners in de gemeente Teylingen.
 • Commissie Ouderenadvisering Regio Duin- en Bollenstreek werkt momenteel aan een vernieuwde opzet van de dienstverlening door leden aan leden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Die vernieuwde opzet willen de Seniorenverenigingen in de regio gezamenlijk oppakken.
 • Project Binnenboord: doel mensen zo lang mogelijk bij hun vaste activiteiten of vereniging te houden. Ook als de geestelijke gezondheid achteruitgaat.
 • Project onafhankelijke clientondersteuning: organiseren van een netwerk van meedenkers.
 • Integrale toegang waar inwoners terecht kunnen met hulpvragen over de vijf speerpunten wonen/welzijn/zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.
 • Stuur- en uitvoeringsgroep Zorgpact: doel zorgen dat inwoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Lokale Alliantie Teylingen: doel voorkomen (financieel)misbruik van inwoners.
 • Werkgroep Laaggeletterdheid en Armoede: doel het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid.
 • Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland.

Meer weten?

Wilt u meer weten over belangenbehartiging, heeft u vragen over bepaalde onderwerpen of wilt u iets melden, belt u dan gerust naar het secretariaat of stuur een mail naar secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl