Agenda voor de jaarvergadering op woensdag 18 mei 2022

 

AGENDA

Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging Teylingen

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 18 mei 2022 om 13.30 uur in de Theaterzaal van ’t Onderdak in Sassenheim.

1.    Opening 

2.    Mededelingen

  • Notulen (is niet van toepassing vanwege Corona is er geen jaarvergadering geweest)
  • Ingekomen stukken
  • Jaarverslag 2021 (secretarieel en financieel) is HIER te vinden op onze website.

       Voorafgaand aan de vergadering liggen enkele exemplaren ter inzage. 

  • Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
  • Decharge van het bestuur
  • Vaststelling contributie 2023      
  • Bestuursverkiezingen.

• Vacature voorzitter

 Leden kunnen zich kandidaat stellen. Het bestuur heeft in de nieuwsbrief van november 2021 een oproep geplaatst. 

  1. Huishoudelijk reglement is HIER te vinden op onze website.

       Voorafgaand aan de vergadering liggen enkele exemplaren ter inzage. 

  1. Rondvraag.
  2. Sluiting.

Leden die graag een compleet jaarverslag en een compleet financieel verslag willen ontvangen kunnen dit aanvragen bij het secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, tel. 0618184053 of per email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. 

Wij Zien U Graag Op 18 mei 2022!

Aansluitend: na het officiële gedeelte van deze middag wordt de film getoond van van “Happy Together” van Andree Rieu.  ‘Happy Together’ is een prachtige en emotionele ‘ode aan de vreugde’, waarin de terugkeer naar het normale leven, geluk en liefde worden gevierd.