Agenda Algemene Ledenvergadering

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 14 oktober 2020, aanvang 14.30 uur in de Tuinzaal bij de Oude Tol Partycentre

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling agenda

3.    Herdenking overleden leden

4.    Mededelingen en ingekomen stukken

5.    Notulen 2019 (pag. 5 t/m 44)

         5.1 Notulen jaarvergadering Sassenheim van 11 maart 2019              

         5.2 Notulen jaarvergadering Sassenheim van 11 november 2019      

         5.3 Notulen jaarvergadering Voorhout van 19 maart 2019                   

         5.4 Notulen jaarvergadering Voorhout van 19 november 2019

         5.3 Notulen jaarvergadering Warmond van 12 maart 2019

         5.6 Notulen jaarvergadering Warmond van 20 november 2019          

        5.7 Jaarverslag 2019 Seniorenvereniging Teylingen                                   

        5.8 Jaarverslag financieel 2019 met begroting 2020                                 

6.   Verslag kascontrolecommissie afd. Sassenheim

      Verslag kascontrolecommissie afd. Voorhout

      Verslag kascontrolecommissie afd. Warmond

7.    Benoeming nieuwe leden kascommissie Seniorenvereniging

       Teylingen

8.    Contributie 2021

9.    Stand van zaken binnen Seniorenvereniging Teylingen

10.  Rondvraag en sluiting