Aftreden voorzitter Dick Voerman

In 2013 gaf de algemene ledenvergadering van Sassenheim aan mij voor de eerste keer het vertrouwen uw voorzitter te zijn. Deze benoeming heb ik met enthousiasme aanvaard, omdat ik in deze functie veel zou kunnen betekenen voor de leden. Bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst in 2015 en in 2020 gaven de leden van de algemene ledenvergadering van Seniorenvereniging Teylingen mij andermaal het vertrouwen. Ik heb deze functie naar beste weten en kunnen ingevuld.

Echter in de afgelopen tijd bleek dat er  binnen het bestuur onvoldoende draagvlak voor mij was als voorzitter om tot een vruchtbare samenwerking te komen tussen de drie afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Er hebben diverse discussies plaatsgevonden om tot een verbetering te komen. Helaas is dit niet gelukt. Zonder daarover verder in bijzonderheden te treden, moet ik u tot mijn grote teleurstelling bekennen dat het daardoor niet langer mogelijk was zinvol te blijven functioneren als voorzitter van de vereniging. Het zou noch voor de vereniging noch voor mij persoonlijk goed zijn nog langer in het ontstane spanningsveld te blijven acteren. Daarom heb ik de conclusie getrokken en heb met directe ingang mijn bestuursfunctie als voorzitter en als vertegenwoordiger in de belangen-behartiging voor Seniorenvereniging Teylingen neergelegd.

Ik wens de overblijvende bestuursleden toe dat deze vereniging een geweldige tijd tegemoet gaat.

Op deze plaats wil ik de leden van Voorhout en Warmond danken voor het in mij gestelde vertrouwen.

Tot slot, ik blijf me inzetten voor mijn activiteiten binnen de afdeling Sassenheim. Het zal plezierig zijn velen van u bij die gelegenheden weer te ontmoeten.

Dick Voerman

*********

VERTREK MEDEWERKER BELANGENBEHARTIGING

Naast het vertrek van Dick Voerman heeft ook Jan van Bakel te kennen gegeven zijn bestuursfunctie belangenbehartiging op te zeggen. Jan heeft veel werk verricht bij het organiseren van het Meedenkersnetwerk. Als Bestuurslid belangenbehartiging had hij zitting in Adviesraad Sociaal Domein Teylingen.