Seniorenvereniging Teylingen

Seniorenvereniging Teylingen wordt gevormd door drie afdelingen, Sassenheim, Voorhout en Warmond. De afdelingen hebben samen rond de 1700 leden en is hiermee een grote organisatie in de gemeente Teylingen. Seniorenvereniging Teylingen is toegankelijk voor alle 50-plussers in de gemeente Teylingen ongeacht welke levensovertuiging.

Seniorenvereniging Teylingen zet zich in dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving, bevordert de onderlinge sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van ouderen. Onze belangbehartiging richt zich op vijf speerpunten:

  • Wonen, welzijn en zorg: WMO, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen.
  • Veiligheid: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers.
  • Koopkracht: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoede-beleid gemeente, hulp bij belastingaangifte.
  • Digitalisering: tabletcoaches, domotica, eHealth, openbaar vervoer & ov-chipkaart.
  • Zingeving: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven.

Naast deze onderwerpen stimuleert seniorenvereniging Teylingen culturele- en sociale contacten door de organisatie van gezamenlijke activiteiten en themamiddagen.
De plaatselijke afdeling is de plaats waar het directe contact ligt met en tussen de individuele leden en waar leden gebruik maken van de diverse activiteiten. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan bepaalde activiteiten van onze andere afdelingen.

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen

Netty Havenaar
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr van 11.00 tot 13.00 uur)
Email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl

Bankrekening: NL06 RABO 0354591983
K.v.K. 77914104